Mobile Tablet System

Smartphone and Tablet system

การพัฒนาแอปพลิเคชั่น

การพัฒนาแอปพลิเคชั่น สำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ที่ NETCUBE เรามีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตหลากหลายประเภทในประเทศไทย เราพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภค แอปพลิเคชันสำหรับใช้ในการทำธุรกิจ ทั้งในระบบ Android และ iPhone ทั้งนี้ เรายังให้บริการสร้างกลไกที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ไปพร้อมกัน ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง เช่น การพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้สนับสนุนการทำงาน และแอปพลิเคชันที่ใช้ร่วมกับบริการภายนอก

タブレット・スマホアプリ

แอปพลิเคชันสำหรับแท็บเล็ต

คุณเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่?

อยากแชร์ระบบและข้อมูลร่วมกันโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงานและแท็บเล็ตที่ใช้ในหน้างาน

เนื่องจากมีการควบคุมจัดการรายงานประจำวันและรายงานผลการทำงานในกระดาษ ทำให้งานที่ทำมองเห็นได้ยาก

การที่ต้องมากรอกข้อมูลรายงานประจำวันและรายงานผลการทำงานที่เขียนด้วยมือลงใน Excel ฯลฯ ต้องใช้เวลามาก

タブレットシステム
タブレットシステム2

การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยแท็บเล็ต

สามารถปรับเปลี่ยนเครื่องสแกนบาร์โค้ดและ พอร์ตของ LAN ฯลฯ ตามเนื้อหาของงานได้ สามารถปรับเปลี่ยนตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาของงานได้ เช่น สามารถนำมาเครื่องสแกนบาร์โค้ดมาใช้ในการจัดการคลังสินค้า หรือสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายในบริษัทจากพอร์ตของ LAN

นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันสำหรับการดำเนินงานต่างๆ เช่น แอปพลิเคชันสำหรับการจัดการการผลิต การคลังและคุณภาพสินค้า และสามารถดูและแก้ไขเอกสารสำนักงานได้อีกด้วย เนื่องจากสามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการ ระบบ และข้อมูลที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่มีสร้างอยู่ในบริษัทอยู่แล้วมาใช้ได้เลย จึงทำให้สามารถนำระบบมาใช้ได้โดยมีค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงต่ำ สามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน และใช้แท็บเล็ตที่หน้างานได้

การนำระบบการดำเนินงานที่ใช้แท็บเล็ตมาใช้

เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการขายให้เป็นไปอย่างราบรื่น จึงจะทำกิจกรรมการขายต่างๆ เช่น บันทึกการเข้าหาลูกค้า และบันทึกการตอบรับการสอบถามจากลูกค้า ให้ “สามารถมองเห็นได้” ในขั้นตอนง่ายด้วยการใช้ iPad ทั้งนี้ จะสามารถดึงข้อมูลการบันทึกออกมาหรือพิมพ์รายงานประจำวันได้ด้วย นอกจากนี้แล้ว ยังสามารถจัดการข้อมูลงบประมาณและการใช้จริงของพนักงานขายแต่ละคน และแสดงออกมาเป็นกราฟได้อีกด้วย

สามารถจัดการข้อมูลการกรอกบาร์โค้ดในส่วนงานนับสต็อกและสินค้าเข้าออกได้ ข้อมูลที่ได้กรอกเข้าไปจะสามารถทำเป็นไฟล์รูปแบบ CSV แล้วส่งเป็นไฟล์แนบไปทางอีเมลได้ ทั้งนี้ หากเชื่อม iPhone หรือ iPod Touch กับ เครื่องสแกนบาร์โค้ดที่แบบ Bluetooth ก็จะสามารถใช้เป็นอุปกรณ์เฉพาะสำหรับงานนั้นๆ เช่นเดียวกับ Handy Terminal ได้

สามารถดูข้อมูลภายใน (เช่น ข้อมูลสต็อก ข้อมูลทั่วไป) โดยการเข้าไปยังฐานข้อมูลในระบบหลักที่มีอยู่ ทั้งนี้ ยังสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำกราฟ และออกรายงานได้อีกด้วย

タブレットシステム3

ติดต่อสอบถาม


บริษัทของเรามีบริการประเมินราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีข้อสงสัยประการใด เชิญติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา
ติดต่อฝ่ายขาย : บริษัท เน็ต คิวบ์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เน็ต คิวบ์ ซอฟต์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-374-2819, 02-168-3260
แฟกซ์ : 02-374-2820
Email : sales@netcube.co.th

การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน

บริการสำหรับผู้ประกอบการแบบ B to C

เป็นบริการที่สร้างแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนที่เป็นต้นแบบสำหรับผู้ประกอบการ B to C เช่น ร้านเสริมสวย ร้านอาหาร ฯลฯ

รายการฟังก์ชัน

ฟังก์ชันแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน

คูปอง

ประกาศ

รูปภาพของร้าน

ข้อมูลร้าน

การชำระเงินด้วยสมาร์ทโฟน

การแจ้งเตือนแบบระบบ Push

ฟังก์ชันการจัดการ

การจัดการเกี่ยวกับประกาศ

การจัดการลูกค้า

การจัดการยอดขาย

การจัดการคูปอง

การจัดการเกี่ยวกับการแจ้งเตือนแบบระบบ Push

スマホアプリ1
スマホアプリ3
スマホリーダー

iPod touch with Barcode

เครื่องสแกนบาร์โค้ดหรือเครื่องอ่าน RFID รูปแบบแจ็กเก็ตที่ติดเข้ากับ iPhone/iPod touch

เพียงแค่นำแท็กบาร์โค้ดหรือแท็ก RFID ไปติดไว้ที่ตัวสินค้า ก็สามารถลดขั้นตอนการจัดการและการนับสต็อกได้!

เช่น การจัดการสินค้าเข้าออกในหน้างานการกระจายสินค้าของผู้ผลิตเสื้อผ้า และการจัดการการนับสต็อกโดยใช้ RFID