Barcode System Development

การจัดการคลังสินค้าที่รองรับ BOI (บาร์โค้ดและเครื่องสแกนบาร์โค้ด (Handy Terminal))

การจัดการคลังสินค้าที่รองรับ BOI (บาร์โค้ดและเครื่องสแกนบาร์โค้ด (Handy Terminal))
ที่ NETCUBE เรามีบริการพัฒนาระบบที่ใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด (Handy Terminal) เครื่องสแกนบาร์โค้ดนั้นได้ถูกนำไปใช้ในหลายๆ ที่และหลากหลายวัตถุประสงค์ จากฟังก์ชันอันยอดเยี่ยมที่ว่านั้น จึงถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน วัตถุประสงค์ในการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดคือ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญสำหรับงานด้านการจัดการ และใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น เรา NETCUBE ได้มีการดำเนินการแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นเลือก ด้วยการให้บริการตั้งแต่การจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เลือกเครื่องสแกนบาร์โค้ดและเครื่องพิมพ์ฉลาก ติดตั้ง access point ที่รองรับแบบไร้สาย ไปจนถึงพัฒนาระบบ

ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS)

เรามีการพัฒนาระบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า เช่น พัฒนาระบบที่ใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดสำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทย ระบบการจัดการคลังสินค้า และระบบการจัดการสินค้าเข้าออก ผลิตภัณฑ์ที่ใช้คือ ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Keyence

(IT化におけるメリット)

(WMS機能概要)

ติดต่อสอบถาม


บริษัทของเรามีบริการประเมินราคาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากมีข้อสงสัยประการใด เชิญติดต่อสอบถามได้ตลอดเวลา

ติดต่อฝ่ายขาย : บริษัท เน็ต คิวบ์ (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท เน็ต คิวบ์ ซอฟต์ จำกัด
โทรศัพท์ : 02-374-2819, 02-168-3260
แฟกซ์ : 02-374-2820
Email : sales@netcube.co.th

ระบบการตรวจสอบสินค้า (รับเข้า นำสินค้าออก นับสต็อก)

(การตรวจสอบสินค้าเมื่อรับเข้าและนำสินค้าออก)
เป็นการตรวจเทียบกับบาร์โค้ดกับข้อมูลการเข้าออกของสินค้าว่าสินค้าถูกต้องหรือไม่ โดยใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด หากมีการติดตั้ง Access Point สำหรับ WiFi ที่บริเวณที่สินค้าเข้าออก ก็จะสามารถตรวจสอบสินค้าตรงบริเวณที่สินค้าเข้าออกได้แบบเรียลไทม์

(การนับสต็อก)
เป็นการใส่ข้อมูลจำนวนที่มีอยู่ในคลังสินค้า แล้วทำการนับสต็อกสินค้าโดยใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด

ระบบป้องกันการนำสินค้าออก

เป็นการอ่านข้อมูลการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ฉลากสินค้า คิวอาร์โค้ด และบาร์โค้ดด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ด และนำมาตรวจเทียบกับรหัสสินค้าในตอนนำสินค้าออก
รองรับการรับของเข้าแบบเป็น lot โดยใช้ Kanban และการับของเข้าตามลำดับ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการนำสินค้าออกของผู้ผลิตรถยนต์ วิธีการตรวจเทียบก็มีทั้ง นอกจากวิธีการตรวจเทียบโดยใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อจากลูกค้าและคำสั่งในการนำสินค้าออกกับตัวสินค้า ซึ่งเป็นการนำ 3 สิ่งมาตรวจเทียบกันแล้ว ยังรองรับการนำ 2 สิ่งมาตรวจเทียบเพื่อป้องกันการใส่ Kanban ผิดอีกด้วย

ระบบการจัดการด้านกระบวนการ (ระบบที่สามารถทวนสอบได้)

เป็นระบบที่เก็บรวมรวมผลการทำงานในกระบวนการ โดยการเก็บข้อมูลการเริ่มและจบกระบวนการด้วยการใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด ระบบจะอ่านข้อมูลการเริ่มและจบกระบวนการโดยใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลการทำงาน เมื่อนำระบบมาใช้ จะทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลขั้นตอนการดำเนินการผลิตสินค้าที่ส่งออกขายและสามารถค้นหาข้อมูลวัสดุและชิ้นส่วนที่ใช้ในการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยทำให้คู่ค้าและลูกค้ามีความไว้วางใจและความพึงพอใจเพิ่มมากขึ้น

การสร้างสภาพแวดล้อมแบบไร้สายในคลังสินค้าและโรงงาน

ระบบนี้จะทำการอ่านข้อมูลสินค้าเข้าจากระบบหลัก และนำข้อมูลนั้นมาออกเป็นลิสรายการ (ในรูปแบบบาร์โค้ด) จากนั้นใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดอ่านข้อมูลบาร์โค้ดที่สร้างออกมานั้น แล้วทำการตรวจรับสินค้า (สินค้าเข้า) ข้อมูลที่อ่านได้จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์หรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีการบวกจำนวนสินค้าเข้าคลังเพิ่มตามข้อมูลนั้นๆ จากนั้นข้อมูลที่เป็นแผนงานก็จะถูกลบออกไป ซึ่งการกระทำเช่นนี้ทำให้ผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการข้อมูลการตรวจรับและแผนจำนวนสินค้าที่จะเข้ามาในคลังสินค้าได้